24 Σεπτεμβρίου 2023

season 2019-2020 k

Κορασίδες Α’ Season 2019-2020

Korasides_A_Match_1-6-6

Korasides_A_Match_7-11-11  

Korasides_A_Match_12-17-17

Korasides_A_Match_18-22-21

 

 


Korasides_A_Rank-21

 

 


Κορασίδες Γ’ Season 2019-2020

Neanides_B_Match_1-7-7

Korasides_B_Match_upd_8-14-14

 


Korasides_B_upd_Rank-14